Female advancement

Det finns många kvinnor som outtröttligen arbetar och lever för att nå sina drömmar, vägrar erkänna strukturer som vill hålla dem tillbaka och som aldrig accepterar att deras framgång skulle hindras av faktorer som kön eller hudfärg.

Dessa kvinnor finns överallt och många får aldrig erkännandet av omvärlden eller ens sin närmaste omgivning. Men så finns det kvinnor vars sken lyser upp världen.

För oss är Iman och Yomi Abiola två av dessa kvinnor. Därför kommer Yomi att hålla i denna lunch – exklusivt och uteslutande för kvinnor – för att hedra Iman och hennes betydande roll för kvinnors framåtskridande och för förverkligandet av kvinnans inneboende kraft.

Imans livsberättelse visar oss att oavsett under vilka förutsättningar du kommer till världen finns det alltid utrymme att påverka och att skapa ditt eget öde. Iman är en kraft som vi vill hedra.

Under lunchen kommer vi får höra dessa namnkunniga kvinnor:
Linnéa Claeson, Anna Stenberg, Bea Szenfeld, Susanne Najafi, Susanne Fuglsang

 

Tid: 20 februari 2018, kl 12–14
Plats: Ericsson Globe

Panel under lunchen

Linnéa Claeson

Linnéa Claeson

Yomi Abiola

Yomi Abiola

Susanne Fuglsang

Susanne Fuglsang

Susanne Najafi

Susanne Najafi

Bea Szenfeld

Bea Szenfeld

Anna Stenberg

Anna Stenberg
superturken